Zum Inhalt springen

War in Ukraine EN/UK/RU

Who can leave Ukraine?

Von

Artikel teilen

Ukrainians cannot leave the territory of their country according martial law pertaining to war time in the country. The ban applies to men aged 18 to 60 and prohibits them  from crossing the state border. The Verkhovna Rada of Ukraine also approved a presidential decree on general mobilization for 90 days.

Since the beginning of hostilities, more than 320,000 citizens have returned to Ukraine, most of whom are men who would be compelled to carry out  military service, the department says.

Not everyone wants to take up arms. Almost every day, the Ukrainian border guard detains those who are trying to break the law and leave the country. According to the agency, three men were recently detained as they tried to swim across the river and escape to Moldova.

Andrey Demchenko, press secretary of the State Border Guard Service of Ukraine, told Katapult Ukraine about what is happening on the borders of Ukraine:

“Illegal border crossings are detained along the entire section of the border, between all countries. Attempts to leave the territory of the state increased after February 24, 2022, after the introduction of martial law. Many violators use fake documents, dress up as women, hide in children's things, or try to bribe border guards.”

The law on "training and mobilization, as well as a ban on leaving", does not apply in the following cases:

- if there is a deferment from conscription or notification of special military registration;
- if there is a conclusion on unfitness for military service;
- if there are three or more children under the age of 18;
- if they are raising children under the age of 18 on their own;
- if there is a child with a disability;
- if he is an adoptive parent, guardian;
- if they provides constant care for people who need it;
- if close relatives died or went missing during the anti-terrorist operations;
- if there is a disability from groups I II;
- if there are two children under 18 and a pregnant spouse (at least 35 weeks).
- if you are a driver who serves international cargo or passenger transportation.

UKRAINISCH:Військовозобов'язаним українцям заборонили залишати країну

Згідно із законом про воєнний стан, українці не можуть залишити територію своєї країни. Заборона відноситься до чоловіків віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон. Верховна Рада України також затвердила указ президента про загальну мобілізацію на 90 днів.

З початку військових дій до України повернулося понад 320 тисяч громадян, більшість із яких військовозобов'язані чоловіки, – кажуть у відомстві.

Не всі хочуть брати зброю до рук. Практично щодня українська прикордонна служба затримує тих, хто намагається порушити закон та залишити країну. Згідно з відомством, нещодавно було затримано трьох чоловіків, які намагалися переплисти річку і втекти до Молдови.

Про те, що відбувається на кордонах України, Katapult Ukraine розповів речник Державної прикордонної служби України Демченко Андрій Олександрович:

“Затримання незаконного перетину кордону відбувається по всій ділянці кордону, між усіма країнами. Спроби залишити територію держави збільшилися після 24 лютого 2022 року, після введення воєнного стану. Багато порушників використовують підроблені документи, переодягаються у жінок, ховаються у дитячих речах, намагаються підкупити співробітників прикордонної служби.”

Закон про «мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також заборону на виїзд», для чоловіків, не діє в таких випадках:

- за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік;
- за наявності довідки про непридатність до військової служби;
- на утриманні перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
- самостійно виховує дітей віком до 18 років;
- на утриманні є дитина з інвалідністю;
- є усиновлювачем, опікуном;
- має людину, яка потребує у його постійному догляді
- близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції;
- є інвалідність І чи ІІ групи;
- є дві дитини до 18 років та вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів).
- ви водій, міжнародних вантажних або пасажирських перевезень.

RUSSISCH: Военнообязанным украинцам запретили покидать страну

Украинцы не могут покинуть территорию своей страны согласно закону о военном положении. Запрет относится к мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено пересекать государственную границу. Верховная Рада Украины также утвердила указ президента о всеобщей мобилизации на 90 дней.

С начала военных действий в Украину вернулось более 320 тысяч граждан, большинство из которых военнообязанные мужчины, – говорят в ведомстве.

Не все хотят брать в руки оружие. Практически каждый день, украинская пограничная служба задерживает тех, кто пытается нарушить закон и покинуть страну. Согласно ведомству, недавно были задержаны трое мужчин, пытавшиеся переплыть реку и сбежать в Молдову.

О том, что происходит на границах Украины, Katapult Ukraine рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Демченко Андрей Александрович:

“Задержания незаконного пересечения границы происходит по всему участку границы, между всеми странами. Попытки покинуть территорию государства увеличились после 24 февраля 2022, после введения военного положения. Многие нарушители используют поддельные документы, переодеваются в женщин, прячутся в детских вещах, пытаются подкупить сотрудников пограничной службы."

Закон о «мобилизационной подготовке и мобилизации, а также запрет на выезд», для мужчин не действует в следующих случаях:

- при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном воинском учете;
- при наличии заключения о непригодности к военной службе;
- на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
- на содержании есть ребенок с инвалидностью;
- является усыновителем, опекуном;
- обеспечивает постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем;
- близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции;
-  есть инвалидность I или II группы;
- есть два ребенка до 18 лет и беременная супруга (срок не менее 35 недель).
- вы водитель, который обслуживает международные грузовые или пассажирские перевозки.

Neueste Artikel

Deutschland gilt als Vorzeigebeispiel in Sachen Erinnerungskultur.

Gleichzeitig fordern viele Deutsche, endlich einen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen. Täter und Mitläufer des Nationalsozialismus wiesen die Schuld von sich oder erklärten sich selbst zu Opfern.

Irgendwann muss auch mal Schluss sein! Oder?

Deutschland gilt als Vorzeigebeispiel in Sachen Erinnerungskultur. Gleichzeitig fordern viele Deutsche, endlich einen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen. Täter und Mitläufer des Nationalsozialismus wiesen die Schuld von sich oder erklärten sich selbst zu Opfern. Wurden die NS-Verbrechen ernsthaft aufgearbeitet? Die Wissenschaft ist sich darüber uneins. Neue Antworten liefern verschiedene Studien und der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Strg+C, Strg+V

Übrigens: Die Flagge des Tschad wurde 1959 eingeführt, die Rumäniens 100 Jahre früher - zwischenzeitlich erhielt diese jedoch ein Wappen. In ihrer heutigen Form hat die Trikolore Gültigkeit seit 1989. Mehr Doppelgänger in den Kommentaren.