Zum Inhalt springen

war in ukraine

DIRECTIONS: NORTH

Von

Artikel teilen

Chernihiv is a city in the north of Ukraine; it is closest to the border with Russia. The distance from Chernihiv to the border with Belarus is about 80 kilometers, the same distance to the border with Russia.

The war started for me in Chernihiv, where I was on a business trip with my wife. In the evening of February 23, we were still studying ancient cannons, and in the morning of February 24, we woke up to volleys of modern cannons.

The offensive in the North began unexpectedly, and on the first day it seemed that Chernihiv would be captured immediately - Russian propaganda was actively announcing this and spreading panic amongst the people. I was walking from the hotel to the street, where people immediately said that the Russians were already near Chernihiv. In spite of everything, Ukrainian army units managed to stop the occupiers halfway.

Unexploded bomb in Chernihiv

The Desna River flows from the south of Chernihiv, the Dnieper River - from the west. Therefore, geography complicated the evacuation.

Arthur, owner of a cafe, Chernihiv: ‘I had guests at home, friends from Kyiv. In the morning they immediately set off to go home, but it turned out that no transport systems were working. There were no trains, buses or taxis. The Russians spread rumors that the occupiers had almost captured the city. I realized that propaganda cannot be trusted’.

Meanwhile, Russian troops, including tanks, artillery and aircraft, continued their offensive from Russia's Bryansk region and from Gomel in Belarus. The goal: to capture Chernihiv and then develop the offensive on Kyiv. When this plan became impossible, the Russians for the first time in Chernihiv used weapons banned around the world - such as unmanned aerial bombs.

Oksana, math teacher, Chernihiv: ‘At first, I decided to stay in Chernihiv with my children. I believed Russian TV because Putin said in his speech that civilians would not be harmed. Now I know that you can't believe a single word from the Russians! Their artillery and aircraft struck residential areas of Chernihiv. They have crossed all boundaries of humanity!’

Indeed, as the war continues, civilians believe more what the Ukrainian army and territorial defense units say than in the words of politicians. Russian Politicians made the fatal mistake of deciding that Ukrainian citizens are kind and peaceful, like characters from fairy tales. The time for fairy tales is over.

Denis, historian, Kyiv: ‘Russians have forgotten history lessons. Ukrainians are a very militant nation. For three hundred years, Ukrainians have been resisting Russia. In World War II, the most effective soldiers in the Red Army were Ukrainians. I mean the most effective snipers, fighter pilots and commanders of tank units. And now such soldiers are fighting against the Russians’.

Chernihiv after air raid

The northern direction showed how the guerrilla war in Ukraine is developing. It was in the north, near the cities of Sumy and Chernihiv that the first guerrilla operations began. Farmers and residents of small towns are destroying enemy heavy weapons, capturing Russian soldiers and downed pilots.

The North was the shortest way to capture Kyiv. Since the Russians were not able to achieve full success in the shortest possible direction, we can be sure that the Russians have already lost their offensive potential.

At this time, we need the most help from our allies in Europe, especially regarding the supply of weapons and ammunition. In the hands of Ukrainian soldiers, modern weapons are effective, as shown by the first days in the northern part of Ukraine.

We have to remember that in the war between Finland and the Soviet Union, Finland began to lose precisely because of the lack of weapons. I am sure it will not happen again.

How the world's advanced technologies are used in all areas of combat - in the upcoming article about the DIRECTION: EAST. Information to follow about the heroic defense of Mariupol and Kharkiv!

The Civilized World is winning!

Чернігів – місто на півночі України, воно найбільше наближене до кордону з Росією. Відстань від Чернігова до кордону з Білорусією близько 80 кілометрів, до росіян така ж сама відстань. 

Війна почалася для мене саме у Чернігові, де я особисто перебував у відрядженні разом з моєю дружиною. Ввечері 23 лютого ми ще займалися вивченням старовинних гармат, а ранком 24 лютого ми прокинулися від залпів гармат сучасних.

Наступ на з Півночі почався несподівано, і першого дня здавалося, що Чернігів буде захоплено одразу – фейки російської пропаганди активно про це сповіщали і поширювали панічні настрої.  Я ви йшов з готелю на вулицю, де люди оодразу розповіли, що начебто росіяни вже біля Чернігова. Не дивлячись ні на що, українські армійські підрозділи зуміли зупинити окупантів на половині шляху.

Річка Десна протікає з півдня Чернігова, річка Дніпро – з заходу. Тому це ускладнило евакуацію.

Артур, власник кафе, Чернігів: у мене вдома були гості, друзі з Києва. Зранку вони одразу почали збиратися додому, але виявилось, що транспорт не працює. Не їздять поїзди, автобуси, маршрутні таксі. Росіяни розповсюджували слухи, що окупанти вже майже захопили місто. Я зрозумів ще тоді, що не можна вірити пропаганді. 

Тим часом російські війська, що включали танки, артилерію та авіацію,  продовжували наступ з Брянської області Росії та з Гомеля, що в Білорусії. 

Мета: захоплення Чернігова і звідти розвиток наступу на Київ. Коли цей план став неможливим, росіяни вперше у Чернігові застосували засоби, заборонені у всьому світі – наприклад, некеровані авіаційні бомби. 

Оксана, вчителька математики, Чернігів: спочатку я вирішила залишатися в Чернігові, разом з дітьми. Я повірила російській пропаганді, бо Путін казав у промові, що мирне населення не постраждає. Тепер я знаю, що не можна вірити жодному слову росіян! Їх артилерія та авіація завдає ударів якраз по житловим кварталам міста Чернігів. Вони переступили всі межі людяності!

Справді, з продовженням війни мирне населення вірить більше в армію та територіальну оборону, аніж словам ворожих політиків. Політики зробили фатальну помилку, вирішивши, що громадяни України – добрі і мирні, наче персонажі чарівних казок. Зараз казки скінчилися. 

Денис, історик, Київ: росіяни забули уроки історії. Українці – це дуже войовнича нація. Триста років українці чинять опір Росії. У Другій Світовій війні  в Червоній Армії найбільш ефективні воїни були українці. Я маю на увазі найбільш ефективні снайпери, льотчики винищувачі, командири танкових підрозділів. І зараз такі воїни воюють проти росіян. 

Північний напрямок показав, як розвивається партизанська війна в Україні. Саме на півночі, біля міст Суми та Чернігів почалися перші партизанські дії. Селяни та жителі невеликих міст знищують техніку ворога, беруть у полон солдатів та збитих льотчиків росіян.

Напрямок Північ – це був найкоротший шлях захопити Київ. Якщо росіяни не змогли добитися повного успіху на найкоротшому напрямку, можна бути впевненим, росіяни вже втратили наступальний потенціал. 

В цей час нам найбільше потрібна допомога від партнерів з Європи: особливо поставки зброї та боєприпасів. В руках українських воїнів сучасне озброєння ефективне, це показало застосування його з перших днів у Північній частині України.

Згадаємо, що у війні Фінляндії та Радянського Союзу Фінляндія почала програвати саме через нестачу боєприпасів. Впевнений, що це не повториться. 

Як застосовують передові світові технології на всіх бойових напрямках – у наступному матеріалі НАПРЯМКИ: СХІД, про героїчну оборону Маріуполя та Харкова. 

Цивілізований світ перемагає! 

Neueste Artikel

Die erste rauchfreie Generation

Frankreich will das Rauchen an Stränden, in Parks und Wäldern sowie vor Schulen verbieten und die Preise für Zigarettenschachteln erhöhen. Damit will der Präsident Emmanuel Macron bis zum Jahr 2032 die “erste tabakfreie” Generation schaffen.

Krieg und ...

... was noch dazu gehört: Kirche, Sprache, Geheimdienste, Tiere und Recht beispielsweise. In diesem Podcast spricht Juli jeweils maximal 15 Minuten mit Leuten aus der Wissenschaft.

Juli und Ulf zum Downloaden

In unserem neuen Kinderbuch sind Juli und ihr U-Boot Ulf bis zum Mond geflogen. Das Problem: Weil die Illustratorin krank geworden ist, muss unser "Chef"-"Layouter" Tim jetzt die Werbeanzeige dafür machen. Sieht total unwürdig aus. Kann das bitte bitte jemand anderes übernehmen? Die besten 5 Vorschläge bekommen das Buch und eine Jahresabo geschenkt! Die Vorlagen gibts hier zum Download.